Conversation Club, czyli AWF Katowice na angielskiej ścieżce

Oskar Kozikiewicz

Conversation Club, czyli AWF Katowice na angielskiej ścieżce

Zapraszam Studentów AWF Katowice na spotkanie informacyjne Conversation Club’u; które odbędzie się 15 marca 2021 roku (poniedziałek)  o godzinie 17.00 na platformie Teams (kod dostępu: ur34zyt).

Jest to program Wydziału Zarządzania oraz Zakładu Lingwistyki Stosowanej skierowany dla studentów AWF Katowice, którzy chcą przygotować się do studiowania w języku angielskim na naszej uczelni; lub zainteresowani są wyjazdem za granicę w ramach programu Erasmus+.

Conversation Club jest miejscem poszerzania kompetencji językowych, nabywania lekkości i płynności w komunikowaniu się w środowisku bussines English oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w gronie studentów AWF Katowice w obszarze wyjazdów międzynarodowych.

 

Podczas spotkania informacyjnego dowiesz się:

  • Jakie przedmioty można studiować w języku angielskim na AWF Katowice,
  • Jakie studenci AWF Katowice mają możliwości wyjazdu na praktyki oraz studia w ramach programu Erasmus+
  • Jak zajęcia organizowane w Conversation Club przygotują Cię do podjęcia studiów w języku angielskim, a który obszar wykorzystasz w przyszłej pracy.
  • Po spotkaniu informacyjnym odbędą się pierwsze konwersacje od 17.30 do 18.30

WAŻNE:

Studentów zainteresowanych przystąpieniem do klubu zapraszamy do przyłączenia się do grupy Conversation Club na teams – kod dostępu to: ur34zyt

Jeśli potrzebujecie więcej informacji – pytajcie Koordynatora Conversation Club – Panią mgr Ewę Herman – e.herman@awf.katowice.pl (Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej)