Informacja odnośnie zajęć w semestrze letnim - aktualizacja 17.03.2021

administrator

Decyzją JM Rektora od dnia 22 marca do 11 kwietnia br. wszystkie zajęcia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką, Wydziale Wychowania Fizycznego oraz związane z kształceniem doktorantów odbywać się mają w trybie zdalnym. Zajęcia na kierunku fizjoterapia odbywać się mają zgodnie z dotychczasową organizacją.

 

dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice

Prorektor ds. dydaktyki i studentów

 

 

 


2021-02-23 14:52:34 

Drodzy Nauczyciele Akademiccy / Drodzy Studenci 

Zgodnie z wcześniejszą informacją wykłady w semestrze letnim prowadzone będą w formie zdalnej.

Wszystkie ćwiczenia na poszczególnych kierunkach realizowanych na Wydziale Fizjoterapii i Wydziale Wychowania Fizycznego oraz wybrane ćwiczenia praktyczne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne od początku semestru do odwołania prowadzone będą w bezpośrednim kontakcie, zgodnie z rozkładami zajęć.

Wszystkie ćwiczenia na kierunku zarządzanie oraz ćwiczenia teoretyczne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne od początku semestru do dnia 11 kwietnia prowadzone będą w trybie zdalnym.

Przypominam o bezwzględnym nakazie przestrzegania zasad opisanych w „Instrukcjach zachowania w czasie pandemii COVID-19” zamieszczonych na stronie uczelni

Student

Nauczyciel akademicki

OD PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
ZALEŻEĆ BĘDZIE NASZE ZDROWIE ORAZ TO JAK DŁUGO PRWOADZONE BĘDĄ
ZAJĘCIA KONTAKTOWE W NASZEJ UCZELNI.

Jednocześnie dopuszcza się możliwość zmiany formy realizacji zajęć z kontaktowej na zdalną w przypadkach wynikających ze specyfiki rozkładu zajęć lub treści programowych przedmiotu. Może to dotyczyć pojedynczych zajęć lub ich większej liczby. Decyzję taką podejmuje nauczyciel w uzgodnieniu ze studentami i informuje o tym kierownika zakładu. Obowiązkiem kierownika zakładu jest poinformowanie o tym fakcie drogą mailową na adres:

rozkladzajec@awf.katowice.pl

Zdecydowanie rekomenduję, by od najbliższego semestru zajęcia teoretyczne organizowane na terenie uczelni prowadzić w sposób hybrydowy, dający studentom możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach w trybie zdalnym. Być może będzie to nasz standard w przyszłości.

 

dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice

Prorektor ds. dydaktyki i studentów