Legia Akademicka - przedłużenie terminu przyjmowania wniosków.

Oskar Kozikiewicz

Informujemy o przedłużeniu do 31 marca 2021 r. terminu przyjmowania wniosków do udziału w części teoretycznej IV edycji Legii Akademickiej w naszej Uczelni.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej.  Zapisać się do programu w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach mogą również studenci innych uczelni.

Studenci zainteresowani udziałem w programie powinni przesłać odpowiedni wniosek na adres: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, ul. Mikołowska 72 A, 40-065 Katowice lub złożyć osobiście w biurze „Legia Akademicka” bud.A p. 224, tel. 32 207 53 24 (budynek główny AWF Katowice, łącznik) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 14.00 albo przesyłając na adres e-mail: j.dabrowska@awf.katowice.pl.

Do pobrania: wniosek ochotnika

https://www.awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u1286/www/2021/wniosek_ochotnika.docx

Zajęcia teoretyczne dla modułu podstawowego rozpoczną się w naszej Uczelni 10 kwietnia 2021 r. Studenci zakwalifikowani do programu otrzymają plan zajęć oraz dane dostępu do PELA (platforma e-learningowa Legii Akademickiej).  Rozpoczęcie zajęć dla modułu podoficerskiego planowane jest 8 maja 2021 r.

Koordynator programu Legia Akademicka
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach