Zasady postępowania COVID-19

administrator

Drodzy Studenci.

Witamy ponownie na zajęciach w AWF Katowice. Przypominamy o nadal trwającym stanie epidemii i obowiązku przestrzegania zasad bezpiecznego udziału w zajęciach

(COVID 19). Prosimy również o uszanowanie wyznaczonych stref pracy administracji biurowej. Nie gromadzić się w tych strefach oraz wykorzystywać inne drogi poruszania się w budynku.

 

Nowe wytyczne odnośnie zasad funkcjonowania AWF Katowice ==> otwórz odnośnik 

  Ogólne zasady postępowania w obliczu narastania liczby zakażeń ==> otwórz odnośnik  

  Student ==> otwórz odnośnik 

  Nauczyciel  akademicki ==> otwórz odnośnik 

  Pracownik nie będący nauczycielem akademickim ==> otwórz odnośnik 

  Goście, czyli wszystkie osoby przebywające czasowo na AWF Katowice ==> otwórz odnośnik 

  Dom studenta  ==> otwórz odnośnik 

  Słownik pojęć:

  • BLISKI KONTAKT – za bliski kontakt uznaje się kontakt osoby zdiagnozowanej z objawami choroby COVID 19 z inną osobą w odległości mniejszej niż 2 metry przez 15 minut lub prowadzącej rozmowę w kontakcie bezpośrednim przez dłuższy czas z inną osobą.
  • IZOLACJA – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną, albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
  • KWARANTANNA – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Kwarantanna nakładana jest przez inspekcję sanitarną.