Akty prawne

Wszystkie uchwały oraz zarządzenia obowiązujące w Uczelni znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice .

 

 

Regulacje prawne obowiązujące na poszczególnych wydziałach znajdują się na stronach wydziałów.

 

Regulamin Samorządu Studenckiego 
Regulamin Rady Samorządu Doktorantów  
Regulamin Wyborczy Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
Kodeks etyki studenta  
Kodeks etyki doktoranta