Katedry i zakłady

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej – Department of Social Sciences in Sport

Katedra Sportów Indywidualnych - Department of Exercise and Sport Performance

Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych - Department of Physiological and Medical Sciences

Katedra Teorii i Praktyki Sportu - Department of Sports Training

Katedra Wychowania Fizycznego i Adaptowanej Aktywności Fizycznej - Department of Physical Education and Adapted Physical Activity

Katedra Zespołowych Gier Sportowych - Department of Team Sport Games

Katedra Motoryczności Człowieka - Department of Motor Behavior

Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki - Department of Health Related Physical Activity and Tourism

 

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

Katedra Nauk Biomedycznych i Medycyny Fizykalnej - Department of Biomedical Sciences and Physical Medicine

Katedra Kinezyterapii (Department of Kinesitherapy)

Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu i Medycyny Sportowej - Department of Physiotherapy of the Movement Disorders and Sports Medicine

Katedra Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych - Department of Physiotherapy in Internal Medicine

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką – Department of Management in Sport and Turism

Katedra Teorii Zarządzania – Department of Theory Management

Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Department of General Security