Potwierdzanie efektów uczenia się

Potwierdzenie efektów uczenia się to formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów. 

Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się       Wzór wniosku       

Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, studia I stopniaplany studiow i efekty ksztalcenia      sylabusy

Bezpieczeństwo wewnetrzne, studia I stopnia, plany studiów i efekty kształcenia      sylabusy

Fizjoterapia, jednolite studia magisterskie,   plany studiow i efekty ksztalcenia     sylabusy

Fizjoterapia, studia II stopnia,   plany studiow i efekty ksztalcenia    sylabusy

Trener osobisty, studia II stopnia, plany studiow i efekty ksztalcenia    sylabusy

Turystyka i rekreacja, studia I stopnia, plany studiow i efekty ksztalcenia     sylabusy

Turystyka i rekreacja, studia II stopnia, plany studiow i efekty ksztalcenia     sylabusy

Wychowanie fizyczne, studia I stopnia, plany studiow i efekty ksztalcenia    sylabusy

Wychowanie fizyczne, studia II stopnia, plany studiow i efekty ksztalcenia    sylabusy

Zarządzanie, studia I i II stopniaplany studiów i efekty kształcenia       sylabusy

 

Zgodnie z § 1 ust. 9 uchwały  Nr AR001-6-VI/2019  w sprawie sposobu i dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się, opłata za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się

wynosi 200 zł za przedmiot z zastrzeżeniem, że wysokość opłaty za przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się nie może przekroczyć jego kosztów o więcej niż 20%.

Opłaty za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się wnosi się na rachunek bankowy AWF Katowice:

ING Bank Śląski SA o/Katowice, numer rachunku: 46 1050 1214 1000 0007 0001 2875.

 

Kontakt z konsultantem:  m.bartkowiak@awf.katowice.pl ; tel. (32) 207 53 46