Pracownie i Laboratoria

Instytut Nauk o Sporcie

 1. Centrum Badawcze Sportu – Research Center for Sports
 • Pracownia Biochemii – Biochemistry Laboratory
 • Pracownia Kinezjologii – Kinesiology Laboratory
 • Pracownia Biomechaniki – Biomechanics Laboratory
 • Pracownia Badań Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej - Health Related Physical Activity Laboratory
 • Laboratorium Termometrii i Diagnostyki Funkcjonalnej – Thermometry and Functional Diagnostics Laboratory

Instytut Badawczo – Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Institute of Physiotherapy and Health Sciences

 1. Centrum Badania Bariery Krew – Mózg
 2. Blood-Brain Barrier Research Center
 3. Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierającej Zdrowe Starzenie - Center for Research and Development of Healthy Aging Strategies
 4. Centrum Kardiorehabilitacji i Telemedycyny - Center for Cardiac Rehabilitation and Telemedicine
 • Laboratorium Kardiorehabilitacji - Laboratory of Cardiac Rehabilitation