Staże zagraniczne

Dostępne są staże naukowe dla pracowników dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ (STA) oraz wyjazdy szkoleniowe dla pracowników administracyjnych (STT)

Więcej inforamcji u Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

mgr Piotr Rodak e-mail: p.rodak@awf.katowice.pl

lub na stronie jednostki Współpraca z zagranicą