Struktura organizacyjna Uczelni

 

REKTOR

Prorektor ds. promocji i sportu
 • Biuro ds. promocji i sportu
 • Dział promocji
 • Akademickie Biuro Karier

Prorektor ds. dydaktyki i studentów

 • Dział dydaktyki i spraw studenckich
 • Wydział Wychowania Fizycznego
 • Wydział Fizjoterapii
 • Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką
 • Akademickie Centrum Kształcenia
 • Centrum Zdalnego Nauczania
 • Biuro ERASMUS+

 Prorektor ds. nauki

 • Biuro ds. nauki
 • Instytut Nauk o Sporcie
 • Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii Nauk o Zdrowiu
 • Centrum transferu wiedzy
 • Szkoła doktorska
 • Dział wydawnictw
 • Biblioteka
Dyrektor finansowy/Główny księgowy
 • Dział finansowo-księgowy
 • Dział spraw pracowniczych i płac
 • Dział inwestycji i zamówień publicznych

Dyrektor administracyjny

 • Biuro rektora
 • Dział aparatury informatycznej i naukowo-0badawczej
 • Dział administracyjno-gospodarczy
 • Dział techniczny
 • Biuro obsługi Domu Studenta
 • Pracownia poligrafii
 • Specjalista ds. BHP
 • Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
 • Kancelaria główna

 

 

 

 • Kancelaria prawna
 • Pełnomocnicy Rektora
 • Inspektor IODO
 • Audytor wewnętrzny
 • Dział spraw obronnych