Misja

Misją Wszystkich Biur Karier jest służenie informacją, radą i pomocą studentom oraz absolwentom wyższych uczelni w skutecznym przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania zatrudnienia, a następnie efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

Zadania ABK:

·         Pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu oraz praktyk poprzez prowadzenie ofert pracy stałej i dorywczej, staży i praktyk oraz przesyłanie spersonalizowanych propozycji zatrudnienia przez newsletter ABK.

·         Organizacja szkoleń i warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in. z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz rozwijania własnych kompetencji zawodowych.

·         Doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi w celu planowania ścieżki rozwoju zawodowego oraz radzenia sobie podczas procesu rekrutacji czy korekty dokumentów aplikacyjnych.

·         Współpraca z pracodawcami m.in. podczas corocznie organizowanych Targów pracy.

·         Badanie losów zawodowych absolwentów AWF Katowice.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.