Nowe wytyczne odnośnie zasad funkcjonowania AWF Katowice

Nowe wytyczne odnośnie zasad funkcjonowania AWF Katowice
  • Od dnia 24 października do dnia 8 listopada br. wszystkie zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, studiach podyplomowych oraz w ramach kształcenia doktorantów są prowadzone jedynie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  • Administracja uczelni pracuje w trybie zadaniowo-zmianowym zgodnie z wytycznymi i pod nadzorem kierowników jednostek.