Uczelniane akty prawne w sprawie COVID-19

Zarządzenie nr 44 JM Rektora w sprawie wprowadzenia „Zasad postępowania w czasie epidemii – wytyczne dla pracowników”.

Zarządzenie nr 43 JM Rektora w sprawie wprowadzenia „Zasady postępowania dla Interesantów przebywających na terenie AWF Katowice”.

Zarządzenie nr 42 JM Rektora w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących prowadzenia badań z udziałem ochotników/pacjentów na terenie laboratoriów i pracowni Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach jak i poza nimi.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.