o Domu Studenta AWF

Dom Studenta jest obiektem usytuowanym w obrębie campusu AWF w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72c. Mieścimy się w odległości 100 - 150 m od najważniejszych obiektów dydaktycznych Uczelni. DS ma możliwości zakwaterowania 240 studentów, w pokojach 3-osobowych. Pokoje studenckie to w większości zestaw 2 pokoi wraz z kuchnią i łazienką. Ponadto posiadamy pojedyncze pokoje z kuchnią i łazienką.

Zobacz galerię fotograficzną: korytarzepokoje, kuchnie

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.