Pracownicy, kontakt

mgr Bartłomiej Cieślak - kierownik   ( 32 ) 207 54 05              b.cieslak@awf.katowice.pl

mgr Joanna Sobczyńska - z-ca kierownika  ( 32 ) 207 54 04   j.sobczynska@awf.katowice.pl

ref. Małgorzata Rojek  ( 32 ) 207 54 03                                    m.rojek@awf.katowice.pl

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.