Przydział miejsc

W dniu meldowania się w domu studenta

należy posiadać:


  • dowód osobisty

  • 1 zdjęcie potrzebne do karty mieszkańca
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.