Ważne terminy

Termin składania podań o przyznanie miejsca w DS:

  • do końca maja danego roku dla studentów II, III roku studiów licencjackich
  • do końca maja danego roku dla studentów II roku USM
  • do końca sierpnia danego roku dla kandydatów na I rok studiów licencjackich oraz USM

O miejsce w DS mogą ubiegać się tylko studencki studiów stacjonarnych

Opłaty za miejsce w DS należy regulować do końca miesiąca za każdy miesiąc. 

 
 
 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.