Projekt regulaminu wynagradzania

Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z projektem regulaminu wynagradzania wraz z załącznikami.

Regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej AWF Katowice wymagającej zalogowania: tutaj.

Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości Pracowników tj. od dnia 1 kwietnia 2020r.

Z poważaniem

Sonia Trenda
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac
(32) 207 5120 lub kom. 668 175 170 lub 695 120 039

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki
ul. Mikołowska 72A
40-065 Katowice
40-065 Katowice

 

Data w kalendarzu: 
Od niedziela, 1 Marzec, 2020 - 08:00 do poniedziałek, 2 Marzec, 2020 - 07:45