Sprawy socjalne

Wszystkie druki i dokumenty związane z dopłatą do wypoczynku w 2020 roku są dostępne w menu w zakładce Dopłata do wypoczynku w 2020 r.

Dofinansowanie do wypoczynku letniego pracowników i ich dzieci

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.