HEALTH OF NATION AND IMPROVEMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS EDUCATION

Informujemy o możliwości udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się w Charkowie 2-3 października 2019.

Główne zagadnienia konferencji to:

1. Training of future specialists in the field of physical education and sports.
2. Professional and children-youth sports.
3. Medical and biological aspects of physical culture and sports.
4. Psychological and pedagogical aspects of physical culture and sports.
5. Modern trends in physical education of different age groups.
6. Management of physical culture and recreation activity.
7. Health and human life - the moral imperative of our time.

Zapraszamy do zapozania się z zaproszeniem /sites/default/files/uploads/pracownicy/u926/Nauka/Konferencje/invitation_1.pdf