Nowa strona internetowa programu Horyzont Europa

Komisja Europejska uruchomiła nową stroną internetową poświęconą programowi Horyzont Europa (HE).  Pod poniższym linkiem zamieszczane są na bieżąco najnowsze informacje o programie:

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en

Strona zawiera również link do zaktualizowanej wersji prezentacji na temat HE w 23 językach urzędowych UE:

https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-investing-shape-our-future_en

Horyzont Europa zastąpi obecny program ramowy na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020. Proponowany budżet HE w perspektywie 2021-2027  to ok. 100 mld EUR. Będzie to największy program tego typu w historii Europy. Jego głównym celem jest wzmocnienie wpływu badań i innowacji na rozwój polityk UE, wsparcie wdrażania innowacji przez europejski przemysł, w tym MŚP i sprostanie globalnym wyzwaniom, w tym zmianom klimatu i celom zrównoważonego rozwoju wyznaczonym przez ONZ.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/nowa-strona-internetowa-programu-horyzont-europa