Raportowanie badań statutowych za rok 2018

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje, iż decyzją senackiej Komisji Rozwoju Kadr Nauki i Współpracy z Zagranicą termin raportowania projektów w ramach badań statutowych za rok 2018 został ustalony na 28 lutego 2019 r.

Ze względów proceduralnych termin ten został określony jako nieprzekraczalny, a brak raportu skutkował będzie zatrzymaniem finansowania. W związku z powyższym proszę o realizację tego obowiązku bez zbędnej zwłoki.

Raporty przyjmujemy pod adresem nauka@awf.katowice.pl

Wzór raportu POTENCJAŁ BADAWCZY

Wzór raportu MŁODZI NAUKOWCY

 

Data w kalendarzu: 
czwartek, 28 luty, 2019 - Od 00:00 do 23:45