Warsztaty prezentujące wyniki projektu pt. „Development of innovative training solutions in the field of functional evaluation aimed at updating of the curricula of health sciences schools”

Zapraszamy na warsztaty prezentujące wyniki projektu pt. „Development of innovative training solutions in the field of functional evaluation aimed at updating of the curricula of health sciences schools” TEACH

pod patronatem

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Termin: 5 listopada 2019

Miejsce warsztatów
Akademia Wychowania Fizycznego, Instytut Badawczo-Rozwojowy Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72, Aula w Budynku Instytutu Badawczo-Rozwojowego Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

Organizator
Politechnika Śląska przy współpracy z Instytutem Badawczo-Rozwojowym Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

Program warsztatów

9.45-10.00

Dr hab. n.k.f. Andrzej Myśliwiec, prof. nadzw. AWF
Dr inż. Joanna Bartnicka
Powitanie uczestników i rozpoczęcie warsztatów

10.00-10.30

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki
Prorektor ds. Nauki, AWF w Katowicach
Dyrektor Instytutu Badawczo-Rozwojowego Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
Rola instytucji naukowych w procesie nauczania zawodu fizjoterapeuty

10.30-11.00

Dr hab. n.k.f. Andrzej Myśliwiec, prof. nadzw. AWF
Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Fizjoterapii, AWF w Katowicach
z-ca Dyrektora Instytutu Badawczo-Rozwojowego Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
Nowe standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu fizjoterapeuty

11.00-11.30

Dr Wacław M. Adamczyk
Adiunkt w Instytucie Badawczo-Rozwojowym Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
Nowoczesne metody oceny i analizy bólu

11.30-12.00

Dr inż. Joanna Bartnicka
Koordynator projektu międzynarodowego TEACH
Prodziekan ds. Infrastruktury i Rozwoju, Wydział OiZ, Politechnika Śląska
Prezentacja założeń projektu TEACH oraz omówienie programu nauczania w zakresie
ewaluacji funkcjonalnej

12.00-12.15 Dyskusja i zakończenie warsztatów
12.00 Poczęstunek

Udział w warsztatach jest bezpłatny
Kontakt: Joanna.Bartnicka@polsl.pl

 

Data w kalendarzu: 
Od wtorek, 5 Listopad, 2019 - 09:45 do środa, 6 Listopad, 2019 - 12:45