Archiwum 2011

Plan konferencji organizowanych przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w 2011 roku

Lp.

Nazwa konferencji

Termin

Miejsce

Organizator

Osoba odpowiedzialna

Konferencje międzynarodowe

1.

Konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 50-lecia Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach

8 kwiecień

GCR „Repty” Tarnowskie Góry

Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu

prof. dr hab. Józef Opara
tel. (32) 207-53-01

2.

VIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej

9 kwiecień

GCR „Repty” Tarnowskie Góry

Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu

prof. dr hab. Józef Opara
tel. (32) 207-53-01

 

Konferencje krajowe

1.

Konferencja naukowo-metodyczna „Sporty śnieżne 2011 – Współczesne tendencje w diagnozowaniu i kształtowaniu potencjału motorycznego”

3 czerwiec

AWF Katowice

Katedra Motoryczności Człowieka

dr Katarzyna Górska
tel. (32) 207-51-68

2.

Konferencja naukowa „Funkcjonowanie szkół i klas sportowych w polskim systemie szkolenia”

22-23 wrzesień

AWF Katowice
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Zespół Szkół  Sportowych
w Dąbrowie Górniczej

Katedra Zespołowych Gier Sportowych. Zakład Piłki Siatkowej

doc. dr Grzegorz Grządziel
tel. (32) 207-51-96

3.

XII Konferencja Naukowa „Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej”

11-12 maj

AWF Katowice

Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego

dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw.
tel. (32) 207-51-38

4.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesny nauczyciel - ideał i rzeczywistość”

30 - 31maj

AWF Katowice

Katedra Nauk Humanistycznych
Zakład Pedagogiki

dr Joanna Ogrodnik
dr Ewa Przybyła
tel. (32) 207-53-16

5.

IX Konferencja Naukowa „Nauka w służbie kultury fizycznej”

30 - 31 maj

Brenna

Wydział Wychowania Fizycznego.
Studia Doktoranckie

dr hab. Stanisław Poprzęcki prof. nadzw.
tel. kom. 602679232

6.

Konferencja metodyczno-szkoleniowa „Przygotowanie sprawnościowe dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych”

27 maj

AWF Katowice
Nowa Hala Sportowa

Katedra Teorii i Praktyki Sportu
Katedra Motoryczności Człowieka

prof. dr hab.Adam Zając
tel. (32) 207-51-39
dr hab. Grzegorz Juras prof. nadzw.

 

Konferencje lokalne

1.

Konferencja naukowa „Kultura fizyczna i turystyka w zrównoważonej przestrzeni społecznej”

22 kwiecień

AWF Katowice

Katedra Zarządzania
Zakład Zarządzania  Turystyką

dr Joanna Kantyka
tel. (32) 207-53-29
dr Justyna Maciąg
tel. (32) 207-53-28

2.

Konferencja naukowa „Trening fizyczny w chorobach narządów wewnętrznych. Dlaczego? Jak?"

14 październik

AWF Katowice

Katedra Podstaw Fizjoterapii
Klinicznej

dr hab. Cezary Kucio prof. nadzw.
dr hab. Zbigniew Nowak prof. nadzw.
tel. (32) 207-53-01

3.

Uczelniana Konferencja Studenckich Kół Naukowych

15 kwiecień

AWF Katowice

Studencki Ruch Naukowy AWF

dr hab. Ilona Pokora
tel. (32) 207-53-36

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.