Czasopisma naukowe AWF

W Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki wydawane są czasopisma naukowe:

The Journal of Human Kinetics

Physiotherapy and Health Activity

Journal of Tourism, Recreation and Sport Management

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.