Główne kierunki badań

Główne kierunki badań naukowych realizowane aktualnie

i planowane na najbliższe lata w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki

w Katowicach

 

 • Analiza efektywności procesu szkolenia sportowego.

 

 • Wybrane aspekty fizjologiczno-biochemiczne wysiłku fizycznego.

 

 • Charakterystyka mechanizmów kontroli ruchów i procesu uczenia motorycznego.

 

 • Ocena poziomu i struktury sprawności fizycznej i jej uwarunkowań.

 

 • Wybrane uwarunkowania psychofizyczne skuteczności działań sportowych w grach zespołowych.

 

 • Historyczno-socjologiczne uwarunkowania rozwoju kultury fizycznej w Polsce.

 

 • Analiza systemów zarządzania w organizacjach usługowych – turystycznych, sportowych, fizjoterapeutycznych, zarządzania kryzysowego.

 

 • Ocena przyrodniczej atrakcyjności wybranych obszarów w Polsce dla potrzeb sportu, turystyki i rekreacji.

 

 • Charakterystyka sprawności motorycznej oraz aktywności ruchowej osób otyłych oraz określenie skuteczności wybranych kuracji odchudzających.

 

 • Wczesna diagnostyka oraz postępy rehabilitacji w wybranych patologiach narządu ruchu.

 

 • Diagnostyczne i terapeutyczne aspekty profilaktyki niepełnosprawności i zwalczania jej skutków.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.