Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu

Dyrektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki

   
     
Badania podstawowe w fizjoterapii

prof. Andrzej Małecki

dr Daniela Liśkiewicz, dr Marta Nowacka, dr hab. Paweł Linek, dr Anna Polak, dr Wacław Adamczyk, dr hab. Andrzej Myśliwiec, dr Joanna Cieślińska Świder, dr Agnieszka Nawrat-Szołtysik, dr Joanna Cholewa
Kinezyterapia

prof. Edward Saulicz

dr Tomasz Wolny, dr Mariola Saulicz
Fizjoterapia kliniczna, a Evidence Based Medicine 

prof. Jakub Taradaj

dr hab. Daria Chmielewska, dr hab. Rafał Gnat, dr hab. Cezary Kucio, dr hab. Michał Kuszewski, dr Maciej Biały, dr Anna Gogola, dr Ewa Kucio, dr Agnieszka Opala-Berdzik, mgr Grzegorz Szlachta, doktoranci i studenci naukowych kół 

 

 

Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu został powołany 28 maja 2019 r. Uchwałą Senatu AWF Katowice nr AR001-7-V/2019.

Na Dyrektora Instytutu został powołany prof. dr hab. n. med. Andrzej Małecki, a funkcję jego zastępcy pełni dr hab. Andrzej Myśliwiec, prof. AWF Katowice.

Strukturę Instytutu tworzą następujące Zespoły Badawcze:

 1. Zespół Biomedycznych Podstaw Fizjoterapii,
 2. Zespół Fizjoterapii Opartej na Dowodach Naukowych,
 3. Zespół Kinezyterapii w Profilaktyce i Leczeniu Dysfunkcji Narządu Ruchu i Chorób Cywilizacyjnych.

W skład Instytutu wchodzą cztery Centra Naukowe:

 1. Centrum Badania i Promocji Zdrowego Starzenia,
 2. Centrum Badania Bariery Krew-Mózg,
 3. Centrum Kardiorehabilitacji i Telemedycyny,
 4. Centrum Badawczo-Rozwojowe Fizjoterapii, Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacji.

W ramach Instytutu działają następujące Laboratoria:

 1. Laboratorium Analizy Ruchu,
 2. Laboratorium Badania Aktywności Mózgu,
 3. Laboratorium Badania Bólu,
 4. Laboratorium Badań Molekularnych,
 5. Laboratorium Elastrografii i Ultrasonografii Narządu Ruchu,
 6. Laboratorium Elektromiografii i Badań Mięśni Dna Miednicy
 7. Laboratorium Fizjoterapii i Fizjoprofilaktyki,
 8. Laboratorium Kardiorehabilitacji.


Więcej szczegółów na stronie http://www.ibr-fizjoterapii.pl/

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.