Konferencje

Zapraszamy do zapozania się z listą planowanych konferencji naukowych oraz dydaktyczno-naukowych:

https://awf.katowice.pl/uczelnia/konferencje

W celu zgłoszenia chęci organizacji konferencji przypominamy o złożeniu stosownego wniosku do bezpośredniego przełożonego.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.