Podtrzymanie potencjału badawczego Fizjoterapia

Kierownik projektu Okres realizacji projektu Temat projektu
Jolanta Rojczyk-Chmarek 2016-2018

Zmiana parametrów hemodynamicznych zachodzących pod wpływem treningu stabilizacji posturalnej u pacjentów z rzs.

 

Joanna Cieślińska-Świder 2016-2018

Charakterystyka posturograficzna osób ze zwiększoną masą ciała

 

Daria Chmielewska 2016-2018

Wpływ treningu mechanicznego na aktywność mięśi dna miednicy mierzoną powierzchniowym EMG (sEMG) oraz nasilenie objawów nietrzymania moczu u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

 

Daniela Kasprowska-Liśkiewicz 2016-2018

Wpływ wysiłku fizycznego oraz diety kafeteryjnej lub diety ketogennej na przebieg procesu autofagii w mózgu

 

Michał Kuszewski 2016-2018

Ocena struktury i zagęszczenia wybranych receptorów powięzi piersiowo-lędźwiowej u dzieci i młodzieży po urazach i z wadami kręgosłupa.

 

Andrzej Małecki 2017-2019

Ocena skuteczności ćwiczeń wykonywanych z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości u pacjentów po udarze oraz u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w odniesieniu do osób zdrowych

 

 Rafał Gnat 2017-2019

Mechanizmy kontroli nerwowo-mięśniowej w ostrych i chronicznych dolegliwościach bólowych narządu ruchu

 

Rafał Gnat 2017-2019

Systematyczny trening przeciwdziałający zmianom związanym z ekspozycją na nieważkość

 

Magdalena Stania/Piotr Król 2017-2019

Ocena skuteczności leczniczej fal mechanicznych w tendinopatii ścięgna Achillesa. / Ocena skuteczności leczniczej fal mechanicznych w przypadku entezopatii więzadła rzepki.

 

 Małgorzata Matyja 2017-2019

Ocena stabilności ciała dzieci szkolnych z wadami postawy ciała 

 

Anna Polak 2016-2018

Ocena wpływu elektrostymulacji wysokonapięciowej i ultradźwięków

 

Anna Polak 2018-2020

Działanie prądów impulsowych w profilaktyce i leczeniu odleżyn w oparciu o efekty kliniczne i wyniki badań podstawowych.

 

Anna Polak 2018-2021

Wpływ różnych form aktywności fizycznej na jakość życia, tolerancję wysiłkową i stabilność posturalną kobiet leczonych z powodu raka sutka

 

Joanna Cholewa 2018-2020

Wpływ systematycznej rehabilitacji ruchowej na zmiany markerów stresu oksydacyjnego oraz adaptację immunologiczną w kontekście jakości życia i sprawności funkcjonalnej osób z chorobą Parkinsona.

 

Anna Gogola 2018-2020

Opracowanie narzędzi klinicznych oraz laboratoryjnych w celu oceny napięcia posturalnego u niemowląt

 

Mariola Saulicz 2018-2020

Ultrasonograficzna ocena morfologii mięśni bocznej ściany brzucha u kobiet podczas napięcia mięśni dna miednicy. Wpływ treningu dna miednicy zgodnie z założeniami koncepcji core fit system na morfologię mięśni bocznej ściany brzucha

 

Agata Nowak 2018-2020

Wpływ treningu wytrzymałościowego prowadzonego w warunkach hipoksji na zmianę tolerancji wysiłkowej pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczonych metodą angioplastyki lub pomostowania naczyń wieńcowych

 

Krzysztof Mehlich 2018-2020

Wpływ usprawniania na funkcję ręki poudarowej w okresie wczesnym z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego

 

Agnieszka Nawrat-Szołtysik 2018-2020

Wpływ treningu marszowego Nordic-Walking na złamania osteoporotyczne osób starszych w domach pomocy społecznej

 

Marta Nowacka-Chmielewska 2018-2020

Wpływ diety zachodniej na ekspresję peptydów podwzgórzowych
i ich receptorów u samic szczurów poddanych działaniu przewlekłego stresu.

 

Andrzej Małecki 2018-2020

Wpływ aktywności fizycznej, diety i czynników troficznych na poziom cfDNA, ekspresję białek tworzących barierę krew-mózg oraz jej funkcjonowanie i przepuszczalność w modelu komórkowym, u ludzi i zwierząt doświadczalnych

Andrzej Myśliwiec 2018-2020

Działania diagnostyczno-profilaktyczne populacji rodziców osób z niepełnosprawnością motoryczną, w zakresie dolegliwości bólowych narządu ruchu oraz innych dysfunkcji wynikających z konieczności podnoszenia.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.