Podtrzymanie potencjału badawczego WF

Kierownik projektu Okres realizacji projektu Temat projektu
Zbigniew Waśkiewicz 2018-2020

Wpływ wysiłków ultramaratońskich odbywających się w ekstremalnych temperaturach na zmiany w stężeniu wybranych markerów metabolicznych i strukturalnych

Małgorzata Michalczyk 2018-2019

Wpływ suplementacji wysokimi dawkami witaminy D3 na poziom cytokin pro/ przeciwzapalnych, stężenie wybranych hormonów, moc maksymalną mięśni oraz skład ciała nietrenujących zdrowych mężczyzn.

Aleksandra Żebrowska 2018-2021

Wpływ intensywnego treningu fizycznego i czynników środowiskowych na wentylację płuc, reakcję hemodynamiczną, termogenną oraz  immunologiczną organizmu

Anna Zwierzchowska 2015-2019

Wpływ percypowania dźwięku na zachowania psychoruchowe młodzieży ze wszczepem ślimakowym na tle niesłyszących i słyszących (Ukierunkowana stymulacja układu przedsionkowego młodzieży z niedosłuchem centralnym i korzystających z zausznych aparatów słuchowych…)

Adam Maszczyk 2018-2020

Kontrola optymalizacyjna treningu mocy z wykorzystaniem modelowania efektów pobudzenia aktywacyjnego, monitoringu EEG i EMG oraz  treningu EEG-biofeedback z ukierunkowaniem na poprawę percepcji wzrokowej w wybranych dyscyplin sportu

Dorota Groffik 2018-2020

Obiektywizacja monitoringu aktywności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem roli szkoły w przygotowaniu do całożyciowej aktywności fizycznej młodzieży

Kazimierz Mikołajec 2018-2020

Analiza obciążeń treningowych oraz meczowych Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki

Artur Magiera 2018-2020

Wpływ wybranych czynników egzogenicznych i endogenicznych na uczestników zorganizowanego trekkingu w Parku Narodowym Sagarmatha

Anna Zwierzchowska 2018-2020

Ewolucja budowy i postawy ciała - wykorzystanie modeli matematycznych dla oszacowania   trendu i predykcji normatywnych wychyleń przednio-tylnych kręgosłupa  młodych kobiet i mężczyzn w badaniach longitudinalnych

Michał Wilk 2018-2020

Wpływ tempa ruchu w ćwiczeniach oporowych na poziom siły mięśniowej, wystąpienie niewydolności mięśniowej i zmiany endokrynne u zawodników o różnym poziomie mistrzostwa sportowego 

Robert Roczniok 2018-2020

Czynniki determinujące mistrzostwo sportowe w wybranych dyscyplinach sportu

Arkadiusz Stanula 2018-2020

Wpływ wieloaspektowych obszarów interwencji treningowej na wydajność zawodników uprawiających wybrane dyscypliny sportów indywidualnych

Grzegorz Juras 2013-2018

Charakterystyka zjawiska zmienności w procesie kontroli ruchów dowolnych

Ewa Sadowska-Krępa 2014-2018

Ocena wybranych wskaźników biochemicznych i fizjologicznych u osób uprawiających różne formy aktywności fizycznej

Kajetan Słomka 2016-2018

Funkcjonalna granica stabilności postawy w kontekście wczesnego  wykrywania zaburzeń równowagi ciała oraz oceny postępów jej rehabilitacji u osób starszych i sportowców po urazach

 Anna Zwierzchowska 2018-2020

Styl życia niepełnosprawnych zawodników sportów paraolimpijskich w kontekście zagrożenia zdrowia

Jakub Ryśnik 2016-2019

Determinanty uczestnictwa kibiców w widowiskach sportowych jako przykład aktywności sportowej i turystycznej

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.