Realizowane projekty badawcze do roku 2019

Projekty w ramach Badań Statutowych realizowane są w podziale na dwie podstawowe grupy:

1) Podtrzymanie potencjału badawczego jednostki

2) Badania Młodych Naukowców i Uczestników Studiów Doktoranckich

Poszczególne projekty opisane są w kolejnych zakładkach menu.

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.