r.akad. 2014/2015

Wyniki weryfikacji przez studentów końcowych efektów kształcenia z przedmiotów/modułów (Uchwała Rady Wydziału)

        Załącznik 1, Załącznik 2Załącznik 3

Opinie studentów o zajęciach dydaktycznych (pobierz)

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.