Struktura

REKTOR

PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I AKREDYTACJI (zarządzenie Rektora)

UCZELNIANA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (skład Komisji)

DZIEKAN

RADA PROGRAMOWA

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

PRACOWNICY

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.