Studia i sport

Kariera dwutorowa (ang. dual career) w sporcie to łączenie profesjonalnej kariery zawodniczej z edukacją lub pracą.

W 2015 roku zespół DELAB Uniwersytetu Warszawskiego  na zlecenie Ministerstwem Sportu i Turystyki opracował raport „Kariera dwutorowa sportowców w Polsce: diagnoza sytuacji”. Zbadano 23 uczelnie wyższe analizując ich regulaminy, statuty, strategie itp. Praca obejmowała przede wszystkim określenie trudności związanych z podejmowaniem kariery sportowca i ucznia/studenta lub pracy zarobkowej oraz dane statystyczne przedstawiające odsetek sportowców wykazujących nieduże problemy w łączeniu kariery sportowej oraz nauki lub pracy. Wyniki tych badań wyraźnie wskazują, iż Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach jest jedną z najbardziej sprzyjających studentom-sportowcom uczelni w Polsce (http://www.delab.uw.edu.pl/).