Badania naukowe sport-studia

AWF Katowice tworzy jak najlepsze warunki dla studentów-sportowców, służy temy m.in. prowadzenie badań naukowych. 

Pod kierunkiem dra hab. Rajmunda Tomika prof. AWF Katowice realizowany jest projekt badawczy pt. "Kariera dwutorowa sportowców w świetle rozwiązań stosowanych w szkolnictwie wyższym w Polsce i motywów uprawiania sportu i studiowania",  w ramach którego przygotowywane są dwie prace doktorskie pod roboczymi tytułami:

  • Kariera dwutorowa – motywacja studentów-sportowców w świetle teorii samodeterminacji

  • Realizacja Indywidualnych Planów i Programów Studiów w AWF Katowice w latach 2005-2020

Serdecznie zapraszamy ​studentów-sportowców do udziału w badaniach:

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.