European Athlete Student

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach jest członkiem The European Athlete as Student (EAS)

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.