Narodowa Reprezentacja Akademicka

Narodowa Reprezentacja Akademicka to nowy projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polegający na wsparciu procesu kształcenia studentów-sportowców i umożliwienie im połączenia kariery sportowej z nauką. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Wsparcie finansowe kierowane będzie bezpośrednio do uczelni, na których studiują uprawnieni do udziału w projekcie zawodnicy. Środki mogą zostać przeznaczone przez uczelnie na organizację indywidualnego toku studiów (do 100 godzin rocznie), przygotowanie i wprowadzenie możliwości kształcenia na odległość bądź na spotkania zawodników z tutorem lub opiekunem dydaktycznym (do 10 godzin rocznie).

Kryteria uprawniające do udziału w "Programie ...":

 1. Czynni sportowcy w ramach dyscyplin objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich:
Grupa szkolenia olimpijskiego A1
Grupa szkolenia olimpijskiego A2
Medalista Igrzysk Olimpijskich
Medalista Igrzysk Europejskich
Medalista Mistrzostw Świata
Medalista Mistrzostw Europy
Medalista Uniwersjad do ukończenia 30. roku życia (urodzeni po 01.01.1990 r.)
Medalista Akademickich Mistrzostw Świata do ukończenia 30. roku życia - urodzeni po 01.01.1990 r.
Posiadający mistrzowską międzynarodową klasę sportową (MM) do ukończenia 30. roku życia (urodzeni po 01.01.1990 r.)
Posiadający mistrzowską klasę sportową (M) do ukończenia 30. roku życia (urodzeni po 01.01.1990 r.)
2. Czynni sportowcy z niepełnosprawnościami w ramach dyscyplin objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk
Olimpijskich lub Paraolimpijskich:

Medalista Igrzysk Paraolimpijskich
Medalista Mistrzostw Świata
Medalista Mistrzostw Europy
Posiadający mistrzowską międzynarodową klasę sportową (MM) do ukończenia 30. roku życia (urodzeni po 01.01.1990 r.)
Posiadający mistrzowską klasę sportową (M) do ukończenia 30. roku życia (urodzeni po 01.01.1990 r.)
3. Czynni sportowcy niedosłyszący w ramach dyscyplin objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich lub
Paraolimpijskich:

Medalista Igrzysk Głuchych
Medalista Mistrzostw Świata
Medalista Mistrzostw Europy
Posiadający mistrzowską międzynarodową klasę sportową (MM) do ukończenia 30. roku życia (urodzeni po 01.01.1990 r.)
Posiadający mistrzowską klasę sportową (M) do ukończenia 30. roku życia (urodzeni po 01.01.1990 r.)

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.