Koła naukowe

 

     Od wielu lat Studenckim Kołem Naukowym w Katedrze kieruje prof. dr hab. S. Poprzęcki. Dodatkowo w aktywną działalność koła zaangażowani są  dr hab. E.Sadowska-Krępa, prof. AWF Katowice.; dr hab. I. Pokora, prof. AWF Katowice.; dr hab.  A. Żebrowska, prof. AWF Katowice.; dr E. Smol. Co roku w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego organizowane są konferencje pod kierunkiem dr. hab. I. Pokory, prof. AWF Katowice. Studenci zaangażowani w ruch naukowy Katedry często byli laureatami konferencji krajowych oraz zagranicznych - mgr B.Wower i mgr A. Żurek (opiekun naukowy prof. dr hab. S. Poprzęcki)

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.