Szkoła Doktorska

W Katedrze Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki od 2020 roku prowadzony będzie projekt badawczy w ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) pod tytułem „Determinants of Physical Activities in Settings” - zał. PDF.

Osoby zainteresowane udziałem w programie w charakterze doktoranta Szkoły Doktorskiej od października 2020 r., legitymujące się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, zapraszam do kontaktu (r.tomik@awf.katowice.pl).

 

Kierownik Katedry Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki

dr hab. Rajmund Tomik prof. AWF Katowice