IV Seminarium Naukowe pt.: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA w kontekście zrównoważonego rozwoju, 24-25-26 kwiecień 2019 r., PONIWIEC Mała Czantoria Ustroń

 

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego zapraszam na IV Seminarium Naukowe poświęcone aktywności fizycznej (rekreacyjnej, turystycznej, sportowej) w kontekście zrównoważonego rozwoju. Założeniem Seminarium jest stworzenie wieloaspektowej platformy prezentacji najnowszych wyników prac badawczych i naukowych związanych z szeroko rozumianą dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń, wiedzy jak i poglądów prezentowanych przez naukowców oraz praktyków w zakresie podejmowania działalności w obszarze aktywności fizycznej. Zakres tematyczny obejmuje aspekty społeczno-ekonomiczne, psychologiczne, przyrodnicze, kulturowe oraz zdrowotne w kontekście zrównoważonego rozwoju.

dr hab. Jarosław Cholewa

 

Organizator:

Katedra Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego im. J.Kukuczki w Katowicach,

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

 

RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM

 

24 kwiecień (ŚRODA)

14:00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW SEMINARIUM
16:00 – 18:00 SESJA PLENARNA I
19:00 – UROCZYSTA KOLACJA

25 kwiecień (CZWARTEK)

9:00 – 10:00 ŚNIADANIE
10:30 – 13:00 TERENOWE WARSZTATY REKREACYJNE
14:00 – OBIAD
15:00 –-16:45 SESJA PLENARNA II
16:45 – 17:00 PRZERWA KAWOWA
17:00 – 19:00 SESJA PLENARNA III
20:00 – KOLACJA

26 kwiecień (PIĄTEK)

9:00 – 10:00 ŚNIADANIE
10:30 – PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

Komitet Naukowy:
Dr hab. Jarosław Cholewa - przewodniczący
Dr hab. Rajmund Tomik
Dr hab. Arkadiusz Stanula
Dr Joanna Cholewa
Dr Joanna Sepioło
Dr Aleksander Kasprzyk
Dr Marcin Kunicki
Dr Marcin Warchoła

Komitet Organizacyjny:
Mgr Joanna Białas
Mgr Rafał Kudrys
Mgr Miłosz Witkowski

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Ważne terminy:
- 30 marzec 2019 r – zgłoszenie uczestnictwa: Imię, Nazwisko oraz temat wystąpienia proszę przesłać na adres e-mail: j.cholewa@awf.katowice.pl,
- 24 kwietnia 2019 r. – przygotowanie pełnych tekstów w wersji elektronicznej, (dotyczy osób zainteresowanych publikacją w przygotowywanej monografii).

Sekretariat Seminarium:
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, ul Słowackiego 55, 47-400 Racibórz, e-mail: ikfiz@pwszrac.pl

Miejsce obrad:
PONIWIEC Mała Czantoria, ul. Akacjowa 107, 43-450 Ustroń
http://poniwiec.pl/

Opłata konferencyjna w wysokości 400 zł obejmuje: 2 noclegi, pełne wyżywienie, udział w warsztatach plenerowych, druk przyjętych po recenzji materiałów wygłoszonych podczas konferencji w jednym z wydawnictw, zgodnie z tematyką wystąpienia:
- rozdział w monografii wydanej przez wydawnictwo PWSZ w Raciborzu pt. Aktywność Fizyczna a Sprawność Funkcjonalna,
- Journal of Physical Education & Health, Social Perspective. (MNiSW 2018: Lista B–5 pkt.) http://jpe-health.pwsz.raciborz.edu.pl/
- EUNOMIA http://eunomia.pwsz.raciborz.edu.pl/