Krajowe Rekomendacje Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej

Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki zespół pracowników Katedry opracował „Krajowe Rekomendacje Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej”. Efektem prac jest Raport badawczo-analityczny oraz projekty 5 ulotek promujących te rekomendacje skierowanych do dzieci, osób dorosłych, seniorów oraz chorych przewlekle. Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w skład którego weszli: dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw. – kierownik zespołu oraz dr Małgorzata Dębska, dr Artur Gołaś, dr Agnieszka Nawrocka, dr Jacek Polechoński, dr Michał Rozpara. Wyniki projektu będą prezentowane na posiedzeniu Społecznej Rady Sportu, która ma zaproponować dalsze kroki związane z upowszechnieniem wyników opracowania.