Wykład dr hab. prof. nadzw. Wiesława Alejziaka „Podstawowe paradygmaty, podejścia i metody badawcze w studiach nad turystyką”

Obrazek: 

 

Galeria zdjęć     

 

     Podczas otwartego zebrania naukowego Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej, które odbyło się w dniu 07. 11. 2017 r. miał miejsce wykład dr hab. prof. nadzw. Wiesława Alejziaka na temat „Podstawowe paradygmaty, podejścia i metody badawcze w studiach nad turystyką”. Podczas niezwykle interesującego wystąpienia zostały omówione następujące zagadnienia:

1. Perspektywy, kierunki i dylematy rozwoju turystyki, a badania nad tym zjawiskiem:

a) ewolucja turystyki, główne kierunki rozwoju, wyzwania, zagrożenia;

b) różne oblicza współczesnego przemysłu turystycznego i turystów: „Homo Turisticus –„nietypowa” i tylko z pozoru humorystyczna typologia turystów” (według W. Alejziaka).

2.Podstawowe paradygmaty oraz ich rola w rozwoju nauki.

3.Epistemologiczny wymiar badań turystycznych -podejście pozytywistyczne a podejście humanistyczne (interpretacyjne).

4.Podejścia badawcze w studiach nad turystyką –na przykładzie analizy tematów prac doktorskich w wybranych krajach świata oraz w Polsce (badania własne)

5.Perspektywy rozwoju badań turystycznych oraz kwestia ich ewentualnej autonomizacji.

6. Polityka wydawnicza oraz wymagania dotyczące publikacji w prestiżowych zagranicznych i polskich czasopismach naukowych z zakresu turystyki.

7. Polityka wydawnicza czasopisma „Folia Turistica” (w tym praktyczne porady dla autorów zainteresowanych publikowaniem swoich prac w tym czasopiśmie).