Zapraszamy na otwarte zebranie naukowe Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej w dniu 07. 11. 2017 r. (wtorek) - godz. 12.00

W dniu 07. 11. 2017 r. (wtorek) - godz. 12.00 w hali przy ul. Mikołowskiej (tzw. stara hala) odbędzie się otwarte zebranie naukowe Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej, podczas którego dr hab. prof. nadzw. Wiesław Alejziak przeprowadzi wyklad na temat „Podstawowe paradygmaty, podejścia i metody badawcze w studiach nad turystyką”. Omowiona zostanie również polityka wydawnicza i wymagania dotyczące publikacji w prestiżowych zagranicznych i polskich czasopismach naukowych (na przykładzie czasopisma „Folia Turistica”).

Szczegółowy plan wystąpienia znajduje się na załączonym plakacie.

Plakat informacyjny