Koła naukowe

 

Badania naukowe "Turystyka aktywna w zachowaniach rekreacyjnych człowieka"

Proszę o wypełnienie ankiety na stronie:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5VUndSQ0VUSENyaGxXYTR3dzRhV2c6MA

 

dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw.

Kierownik Katedry Turystyki

Wydział Zarządzania Sportem i TurystykąStudenckie kolo Naukowe

Turystyki Aktywnej i Przygodowej przy Katedrze Turystyki

 

W dniu 29 października br o godz. 11.45 w sali 18 biblioteki odbędzie się spotkanie członków koła. W planach sprawozdanie z działalności koła w roku akademickim 2011/2012, wybory władz oraz prezentacja filmu z naszego aktywnego i pełnego przygód wyjazdu trekkingowo-raftingowego.

Jeśli chcesz:

  • badać różne aspekty turystyki aktywnej i przygodowej, by uczestniczyć w studenckim ruchu naukowym i przygotowywać prace magisterskie;
  • uczestniczyć w atrakcyjnych wyjazdach, których celem będzie zgłębianie tajników turystyki kwalifikowanej;
  • spotykać się z osobami, które organizują i uczestniczą w turystyce ekstremalnej;
  • być aktywny, przeżyć przygodę,

dołącz do nas

 

Zapraszam

dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw.
Kierownik Katedry Turystyki


SKN Turystyki Aktywnej i Przygodowej

W dniach 16-17 czerwca 2012 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Turystyki Aktywnej i Przygodowej przy Katedrze Turystyki razem ze swoim opiekunem, prof. nadzw. dr. hab. Rajmundem Tomikiem wyruszyli na swój pierwszy wyjazd, naukowy i integracyjny zarazem. Naszym celem było poznanie form turystyki aktywnej uprawianej na obszarze Pienińskiego Parku Narodowego oraz "doświadczenie" dwóch z nich na własnej skórze. Dlatego też pierwszego dnia wybraliśmy się na długą przechadzkę po górach, zdobyliśmy dwa najbardziej znane pienińskie szczyty – Trzy Korony oraz Sokolicę. Wieczorne ognisko, kibicowanie polskiej reprezentacji podczas meczu z Czechami – tak zakończyliśmy naszą sobotnią przygodę. Następnego dnia czekał nas główny punkt naszego wyjazdu – rafting na Dunajcu. Choć Dunajec jest spokojną rzeką dostarczył nam wielu pozytywnych wrażeń oraz był źródłem refleksji nad przyszłością turystyki aktywnej na tym obszarze. Już wkrótce Koło planuje kolejne wyjazdy i zaznajamianie się z innymi formami turystyki aktywnej i przygodowej.

Sekretarz Koła

Oskar Placek

TiR sem. 6

 


 


Z działalności SKN Turystyki Aktywnej i Przygodowej

 

Dwoje członków naszego koła A. Kieres i O. Placek w dniu 25 kwietnia 2012 uczestniczyło w Uczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych prezentujac referat pt. "Motywy uprawiania turystyki aktywnej studentów AWF Katowice"  (pobierz plik ).  

Przedstawiono wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych wśród studentów studiów II stopnia kierunku turystyka i rekreacja dotyczących uprawiania turystyki aktywnej.

 

Opiekun koła

dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw.


 

SKN Turystyki Aktywnej i Przygodowej przy Katedrze Turystyki

W dniu 23 kwietnia w sali 18 Biblioteki odbędzie się comiesięczne spotkanie członków koła naukowego. W planie przedstawienie wyników badań pilotażowych dotyczących motywów podejmowania turystyki aktywnej (A. Kieres i O. Placek) oraz referat Przewodniczącego Koła A. Moskala nt. Orla Perć - polska via ferrata?

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAM


Opiekun Koła

dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw.

Kierownik Katedry TurystykiStudenci studiów II stopnia kierunek TiR Przedmiot Turystyka kwalifikowana

 

Proszę o wypełnienie kwestionariusza ankiety opracowanego dla potrzeb Studenckiego Koła Naukowego Turystyki Aktywnej i Przygodowej przy Katedrze Turystyki.

 

Link do strony:

KWESTIONARIUSZ MOTYWACJI UDZIAŁU W TURYSTYCE AKTYWNEJ https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFM2cFN3WEtPRW4zdlBaUXhtOFU3V0E6MQ

 

Opiekun koła

dr hab. prof. nadzw. Rajmund Tomik


W dniu 26 marca br działalność zainaugurowało


Studenckie Koło Naukowe Turystyki Aktywnej i Przygodowej przy Katedrze Turystyki


Wybrano zarząd w składzie:
Przewodniczący  – Adrian Moskal (TiR III rok);
Z-ca przewodniczącego  – Alina Kieres (TiR I rok II stopień);
Sekretarz   – Oskar Placek (TiR III rok).


Planujemy:

- badać różne aspekty turystyki aktywnej i przygodowej, by uczestniczyć w studenckim ruchu naukowym i przygotowywać prace magisterskie;
- organizować atrakcyjne wyjazdy, których celem będzie zgłębianie tajników turystyki kwalifikowanej;
- spotykać się z osobami, które organizują i uczestniczą w turystyce ekstremalnej.


Jeśli chcesz być aktywnym i przeżyć przygodę, dołącz do nas
(kontakt: o.placek@awf.katowice.pl)

                                                                                                       dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw.
                                                                                                       Kierownik Katedry Turystyki
                                                                                                       Opiekun SKN TAiP


Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.