Publikacje

Monografie i podręczniki

 

2016      Współczesne problemy wychowania fizycznego. Cz. 2 / red. Jacek Polechoński, Krzysztof Skalik ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2016 (w druku).

2016      Uwarunkowania rekreacyjnego uczestnictwa w sporcie kibiców międzynarodowych widowisk sportowych / Andrzej Hadzik. - Kraków : European Association for Security, 2016.

2015      Turystyka aktywna w województwie śląskim : wybrane zagadnienia. T. 2 / red. Rajmund Tomik ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2015.

2015      Sporttourismus Theoretische und praktische Aspekte / Andrzej Hadzik, Zygmunt Sawicki, Pavol Bartik, Karol Goerner. - Schmalkalden : Druckerei Beckmann, 2015.

2015      Trening mistrzowski w biegach sprinterskich / Janusz Iskra, Anna Walaszczyk, Jerzy Skucha. - Opole : Wydaw. i Drukarnia Św. Krzyża w Opolu, 2015.

2015      Trening mistrzowski w skoku wzwyż / Janusz Iskra, Piotr Bora. - Opole : Wydaw. i Drukarnia Św. Krzyża w Opolu, 2015.

2014      Podstawy geografii : wybrane problemy : podręcznik dla studentów kierunku nauczycielskiego "Przyroda" oraz dla nauczycieli "Przyrody" / Gerard Kosmala, Aleksandra Vierek ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.

2014      Anatomia organizacji sportowych i turystycznych / Brygida Grzeganek-Więcek, Joanna Kantyka, Andrzej Hadzik, Krzysztof Cieślikowski. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.

2014      Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych / Andrzej Hadzik ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.

2014      Mathematical model and optimal control of young swimmers in training / Jarosław Cholewa, Marcin Kunicki. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.

2014      Pływanie w szkole podstawowej : program nauczania "Zabawa, nauka i sport". Marcin Kunicki, Jarosław Cholewa, Janusz Lukoszek, Michał Szepelawy ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. - Racibórz : PWSZ, 2014.

2014      Rekreacyjna aktywność fizyczna / Jarosław Cholewa, Marcin Kunicki ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.

2014      Lekkoatletyka na Śląsku w latach 1816-1939 / Stanisław Zaborniak, Janusz Iskra. - Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2014.

2014      Lekkoatletyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : marsze, biegi, skoki i rzuty dla dzieci w wieku 4-9 lat / Janusz Iskra, Ryszard Marcinów, Anna Walaszczyk. - Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2014.

2014      Trening płotkarzy na 400 metrów / Janusz Iskra. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.

2014      Współczesne problemy wychowania fizycznego.  / red. Krzysztof Skalik, Jacek Polechoński; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2014.

2013      Turystyka aktywna w województwie śląskim : wybrane zagadnienia. T. 1 / red. Rajmund Tomik ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2013.

2013      Asany jogi dla współczesnego człowieka / Małgorzata Grabara, Janusz Szopa ; Akademia Wychowania Fizyczngo im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Wydaw. AWF, 2013.

2013      Advanced training in the hurdles : the Polish coaching ideas in athletics. Pt. 1, Hurdle races. Janusz Iskra ; Polish Athletic Association, Opole University of Technology. - Warsaw ; Opole : Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, 2013.

2013      Czasowe i przestrzenne parametry biegu przez płotki a budowa ciała i przygotowanie motoryczne młodzieży / Janusz Iskra [i in.] ; (pod red. Janusza Iskry) ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. - Racibórz : Wydaw. PWSZ, 2013.

2013      Trening mistrzowski w biegach przez płotki / Janusz Iskra, Rafał Tataruch, Jerzy Skucha ; Politechnika Opolska. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Polski Związek Lekkiej Atletyki. - Warszawa ; Opole : [Politechnika Opolska. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii], 2013.

2012      Jakościowe i ilościowe aspekty aktywności fizycznej / Władysław Mynarski, Michał Rozpara, Bożena Królikowska, Daniel Puciato, Bogusława Graczykowska. - Opole : Oficyna Wydaw. PO, 2012.

2012      Badania naukowe w biegach przez płotki / Janusz Iskra ; Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2012.

2011      Karpaty i ich przedpole : przewodnik do ćwiczeń terenowych z sedymentologii / Aleksandra Vierek [et al.]. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

2011      Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa / Andrzej Hadzik ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2011.

2011      Asany jogi dla współczesnego człowieka / Małgorzata Grabara, Janusz Szopa ; Akademia Wychowania Fizyczngo im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2011.

2011      Lekkoatletyka dla instruktorów / Jarosław Gasilewski, Janusz Iskra, Michał Szepelawy ; pod red. Janusza Iskry ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. - Racibórz : Wydaw. PWSZ, 2011.

2010      Sport szkolny w wybranych krajach Europy / Rajmund Tomik, Dariusz Pośpiech. - Katowice : Wydaw. AWF, 2010.

2010      Współczesne koncepcje i strategie zarządzania : teoria a praktyka / red. nauk. Jan Wnuk, Jakub Ryśnik ; [aut. Małgorzata Smolarek et al.] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2010.

2009      Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce : wybrane zagadnienia / A. Hadzik, G. Mikrut. - Kraków : Sensus, 2009.

2009      Turystyka zdrowotna uzdrowisk / A. Hadzik ; Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2009.

2009      Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji ruchowej / red. W. Mynarski. - Katowice : Wydaw. AWF, 2009.

2009      70 lat Młodzieżowego Domu Kultury im. dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich / J. Polechoński, B. Kliś. - Siemianowice Śląskie : MDK im dr. Henryka Jordana w Siemianowicach Śląskich, 2009.

2009      Sterowanie procesem treningowym młodych pływaków / J. Cholewa ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2009.

2009      Lekkoatletyczne formy rekreacji ruchowej : inspiracje i przykłady / J. Iskra, A. Walaszczyk, B. Juras ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. - Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2009.

2008      Zasięg i rzeczywiste funkcje uczniowskich klubów sportowych w sporcie szkolnym w Polsce / Rajmund Tomik ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : AWF, 2008.

2008      Atlas ćwiczeń lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży : ćwiczenia, gry i zabawy w lekkoatletycznym nauczaniu początkowym / pod red. Janusza Iskry i Józefa Wojnara ; [aut.] J. Iskra [i in.]. - Opole : Politechnika Opolska. Wydz. Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, 2008.

2007      Sprawność fizyczna ukierunkowana na zdrowie (H-RF) populacji Górnego Śląska : stan rozwoju, możliwości stymulacji, wybrane uwarunkowania oraz implikacje pedagogiczne / W. Mynarski, W. Garbaciak, H. Stokłosa, G. Grządziel ; pod red. W. Mynarskiego. - Katowice : Wydaw. AWF, 2007.

2007      Bodźce akustyczne a stabilność postawy ciała / J. Polechoński. - Katowice : Wydaw. AWF, 2007.

2007      Lekkoatletyczne formy ruchu w przedszkolu i w nauczaniu początkowym : projekt w ramach grantu "Aktywność fizyczna jako element edukacji ekologicznej w młodszym wieku szkolnym" : konferencja metodyczno-szkoleniowa, Opole, 7.11.2007 r. / [pod red. Janusza Iskry] ; org. Janusz Iskra [i in.] ; Politechnika Opolska. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Urząd Miejski Opole. - Opole : [PO], 2007.

2007      Studium historii lekkoatletyki. Cz. 2, "Lekkoatletyka" w starożytnej Grecji i Rzymie : klasyczne wzorce i ich implikacje we współczesnym sporcie / J. Iskra. - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2007.

2006      Działalność uczniowskich klubów sportowych / Rajmund Tomik ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydaw. AWF, 2006.

2006      Działalność Waleriana Sikorskiego (1876-1940) w zakresie wychowania fizycznego i sportu szkolnego / Rajmund Tomik ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.. - Katowice : AWF, 2006.

2006      Wykorzystanie przyborów w nauczaniu skoku w dal. Cz.1 / R. Marcinów, J. Iskra. - Warszawa : Spartakus, 2006.

2005      10 lat Uczniowskich Klubów Sportowych (1994-2004) / Rajmund Tomik, Wojciech Kudlik. - Warszawa : Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich, 2005.

2005      Ćwiczenia i zabawy wspinaczkowe / W. Sonelski, A. Magiera. - Warszawa : Polski Związek Alpinizmu, 2005.

2005      Snowboard - technika jazdy : sezon 2005-2006 / red. E. Wyszkowska, P. Kunysz ; L. Powolny, P. Deżakowski, J. Wojtak, M. Rosiak, U. Hoffman, M. Kaim, B. Klepacki. - Bielsko-Biała : Polski Związek Snowboardu, Komisja Szkolenia, 2005.

2005      Cechy ruchu : charakterystyka i możliwości parametryzacji / H. Król, W. Mynarski ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : AWF, 2005.

2005      Metodyka nauczania lekkoatletyki w szkole / J. Iskra, T. Skowronek, B. Szade, A. Walaszczyk ; pod red. Janusza Iskry. - Katowice : AWF Katowice, Fundacja AWF Katowice, 2005.

2005      Studium historii lekkoatletyki. [Cz. 1], Rozwój biegów przez płotki na świecie i w Polsce do 2004 roku / J. Iskra. - Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2005.

2004      Empiryczny model koordynacyjnych uwarunkowań motoryczości człowieka / Władysław Mynarski, Aleksandra Żywicka ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : AWF, 2004.

2004      Wybrane elementy turystyki kajakowej / J. Cholewa. - Katowice : Wydaw. AWF, 2004.

2002      Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych : podręcznik dla nauczycieli, trenerów i studentów / J. Raczek, W. Mynarski, W. Ljach. - Katowice : AWF, 2002.

2002      Lekkoatletyka w szkole podstawowej / J. Iskra, A. Walaszczyk, B. Szade ; pod red. J. Iskry. - Katowice : AWF, 2002.

2002      Trening w biegach sprinterskich dla początkujących i zaawansowanych / J. Iskra, T. Osik, A. Walaszczyk ; pod red. J. Iskry. - Poznań : ARF Agencja Prasowa, 2002.

2001      Morfologiczne i funkcjonalne uwarunkowania rezultatów w biegach przez płotki / J. Iskra. - Katowice : AWF, 2001.

2000      Struktura wewnętrzna zdolności motorycznych dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat / Władysław Mynarski. - Katowice : AWF, 2000.

1999      Bieg na 400 m przez płotki : przygotowanie sprawnościowe i techniczne na różnych poziomach zaawansowania / J. Iskra. - Rzeszów : WSP, 1999.

1999      Biopsychiczne podstawy zdolności motorycznych / Bogusława Gierat, Katarzyna Górska. - Katowice : AWF, 1999.

1998      Teoretyczno-empiryczne podstawy kształtowania i diagnozowania koordynacyjnych zdolności motorycznych / Joachim Raczek, Władysław Mynarski, Władimir Ljach. - Katowice : AWF, 1998.

1998      Teoretyczno-empiryczne podstawy kształtowania i diagnozowania koordynacyjnych zdolności motorycznych / W. Ljach, W. Mynarski, J. Raczek ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : AWF, 1998.

1998      Bieg przez płotki : teoretyczne podstawy i praktyczne rozwiązania treningowe / J. Iskra. - Katowice : AWF, 1998.

1995      Struktura wewnętrzna zdolności motorycznych dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat / W. Mynarski. - Katowice : AWF, 1995.

1995      Wybrane zagadnienia treningu w biegu na 110 m przez płotki / J. Iskra. - Warszawa : PZLA, 1995.

1992      Koordynacyjne zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Struktura wewnętrzna i zmienność osobnicza. T. 1, Studia nad motorycznością ludzką / J. Raczek, W. Mynarski. - Katowice : AWF, 1992.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.