INDUSTRIADA 2012

 

W dniu 5 czerwca br. o godz. 11.30 w auli odbędzie się wykład dr Adama Hajdugi (z-ca dyrektora Wydziału Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego) na temat:

Szlak Zabytków Techniki – Markowy Produkt Turystyczny Województwa Śląskiego.

 

Po wykładzie odbędzie się spotkanie informacyjne dla chętnych studentów zainteresowanych udziałem w charakterze wolontariusza w pracach organizacyjnych Industriady – Święta Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego (http://industriada.pl).

Z wolontariuszami zostanie podpisana oficjalna umowa o świadczenie usług, zostaną oni ubezpieczeni oraz przeszkoleni w zakresie niezbędnych informacji na temat Industriady, Szlaku Zabytków Techniki, systemu bezpłatnego transportu w dniu imprezy. Wszyscy wolontariusze otrzymają pisemne zaświadczenia o pracy wykonanej na rzecz Industriady wraz z wymiarem godzinowym ich zaangażowania w to przedsięwzięcie.

Studenci kierunku turystyka i rekreacja oraz zarządzanie w turystyce, hotelarstwie i gastronomii mogą w ten sposób zaliczyć część obowiązkowych praktyk  zawodowych.

 

dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw.
Kierownik Katedry Turystyki