Informacja w sprawie opłat startowych

Szanowni Państwo, uczestnicy Katowickiego Festiwalu Biegowego im Jerzego Kukuczki, którzy dokonali opłaty startowej.

W związku z decyzją o odwołaniu w roku bieżącym XIII edycji Festiwalu organizatorzy proponują następujące rozwiązania:

1. Przeniesienie opłaty startowej na kolejny rok (2021) i gwarantują niezmienną kwotę opłaty startowej, bez względu na wysokość opłat w roku 2021. Gwarantujemy start w edycji 2021 w cenie z roku 2020 z zachowaniem wybranego wariantu udziału.

2. Osoby, które zdecydują się jednak na zwrot wniesionej opłaty startowej za rok 2020 mogą zwrócić się mailowo do organizatorów z takim wnioskiem. Opłata startowa pomniejszona o koszty operacyjne zostanie zwrócona na wskazane w mailu konto bankowe w terminie do jednego miesiąca od daty otrzymania takiego polecenia (maila). Wysokość potrącenia kosztów operacyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

PKO Półmaraton Katowicki koszt operacyjny 10zł zwrot 70zł

Biegi na 5 i 10km koszt operacyjny 10zł zwrot 70zł

Rajd Nordic Walking koszt operacyjny 5zł zwrot 25 lub 15zł

3. Organizatorzy nie przewidują przeniesienia opłaty startowej na inną osobę lub na inną imprezę rozgrywaną w ramach cyklu biegów PKO Korona Śląskich Półmaratonów, której AWF Katowice nie jest organizatorem.