Zgłoszenie udziału - "Biegi indywidualne dzieci"

Wypełnienie i przesłanie formularza jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez organizatora Katowickiego Festiwalu Biegowego w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997. Dane powyższe mogą być wykorzystane przez organizatora do korespondencji i statystyki. Twoje dane osobowe mogą być przekazane instytucjom współpracujących z organizatorami na podstawie stosownych umów. Masz prawo do wglądu i zmiany swoich danych.

Pobierz druk zgody rodziców na udział niepełnoletniego dziecka w zawodach sportowych (plik PDF)

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu!!!


Proszę wpisać dane dziecka oraz telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna