Zgłoszenie udziału - "Sztafeta pokoleń"

Wypełnienie i przesłanie formularza jest  jednocześnie wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych przez organizatora Katowickiego Festiwalu Biegowego w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997. Dane powyższe mogą być wykorzystane przez organizatora do korespondencji i statystyki. Twoje dane osobowe mogą być przekazane instytucjom współpracujących z organizatorami na podstawie stosownych umów. Masz prawo do wglądu i zmiany swoich danych.

Pobierz druk zgody rodzica na udział niepełnoletniego dziecka w biegu sztafetowym (PDF).

Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu!!!


 


Proszę wpisać dane opiekuna drużyny