Konferencje - Pedagogika Katolicka

PLANOWANE KONFERENCJE NAUKOWE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Zgłoszenia na konferencję dokonujemy drogą elektroniczną poprzez strony www.pedkat.pl

a następnie wchodzimy na zakładki (Konferencje – Planowane – Karta zgłoszenia)

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na daną konferencję jest dokonanie wpłaty

na konto w wysokości 100 zł lub wyjątkowo w dniu konferencji podczas rejestracji

Adres do przelewu:

Fundacja CAMPUS w Stalowej Woli

ul. Skoczyńskiego 8/15, 37-450 Stalowa Wola

Pekao S.A. I/O Stalowa Wola

Nr rachunku: 62 1240 2799 1111 0010 4858 9139

Po dokonaniu wpłaty na daną konferencję

Fundacja nie będzie dokonywać zwrotu wpłaty 

 _______________________________________________________________________________________________________ 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Temat konferencji: Autorytet – oblicze, misterium, tajemnica

Termin konferencji: 19 luty 2019 roku (wtorek)

Początek konferencji: godz. 9:30

Organizator konferencji:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich,

Instytut Pedagogiki Katolickiej,

Fundacja Campus w Stalowej Woli

Miejsce konferencji: Stalowa Wola, ul. Energetyków 11A

Ostateczny termin zgłoszeń: 15.02.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Temat konferencji: Zagrożenia obnażaniem prawdy

Termin konferencji: 12 marca 2019 roku (wtorek)

Organizator konferencji:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich,

Instytut Pedagogiki Katolickiej,

Fundacja Campus w Stalowej Woli

Miejsce konferencji: Stalowa Wola, ul. Energetyków 11A

Ostateczny termin zgłoszeń: 08.03.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Temat konferencji: Kultura i duchowość

Termin konferencji: 26 marca 2019 roku (wtorek)

Organizator konferencji:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich,

Instytut Pedagogiki Katolickiej,

Fundacja Campus w Stalowej Woli

Miejsce konferencji: Stalowa Wola, ul. Energetyków 11A

Ostateczny termin zgłoszeń: 22.03.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Temat konferencji: Wolność portem wzburzonych fal

Termin konferencji: 09 kwietnia 2019 roku (wtorek)

Organizator konferencji:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich,

Instytut Pedagogiki Katolickiej,

Fundacja Campus w Stalowej Woli

Miejsce konferencji: Stalowa Wola, ul. Energetyków 11A

Ostateczny termin zgłoszeń: 05.04.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

Temat konferencji: Sport - życie, pasja, miłość

Termin konferencji: 07 maja 2019 roku (wtorek)

Organizator konferencji:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich,

Instytut Pedagogiki Katolickiej,

Fundacja Campus w Stalowej Woli

Miejsce konferencji: Bojanów k. Stalowej Woli - Ośrodek Caritas

Ostateczny termin zgłoszeń: 03.05.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

Temat konferencji: Rodzina księgą życia

Termin konferencji: 21 maja 2019 roku (wtorek)

Organizator konferencji:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich,

Instytut Pedagogiki Katolickiej,

Fundacja Campus w Stalowej Woli

Miejsce konferencji: Stalowa Wola, ul. Energetyków 11A

Ostateczny termin zgłoszeń: 18.05.2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Redakcja Pedagogiki Katolickiej z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Skoczyńskiego 8/15, 37-450 Stalowa Wola;
  • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: e-mail: pedagogika@pedkat.pl;
  • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu:
  1. przeprowadzenia procedury w zakresie przyjęcia zgłoszenia do udziału w konferencjach naukowych, publikowania tekstów, recenzowania tekstów, przesyłania wydawnictw oraz w celach archiwizacyjnych.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie udziału w konferencjach i wydawaniu oraz publikowaniu tekstów.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;
  • treść zgłoszenia stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, podlegającą udostępnieniu w trybie określonym w tej ustawie, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej swój udział w konferencji lub publikowaniu tekstów;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z realizacją konferencji lub wydania publikacji książkowej lub czasopisma.
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania w Redakcji Pedagogiki Katolickiej, ul. Skoczyńskiego 8/15, 37-450 Stalowa Wola;
  • przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.